Preskocit navigáciu

Odbor riadenia vojenského zdravotníctva


Pôsobnosť odboru riadenia vojenského zdravotníctva


1) Odbor riadenia vojenského zdravotníctva (ďalej len „OdRVZ“) je organizačná zložka na zabezpečenie odborného riadenia, koordinácie, výcviku vojenského zdravotníctva a zabezpečenia zdravotnej a veterinárnej starostlivosti pri obrane územia SR.
Plánuje, riadi a vykonáva hodnotenia a návrhy na odporúčania pre rozhodnutie riaditeľa úradu súvisiace s výstavbou vojenského zdravotníctva. Koordinuje a riadi proces plánovania a plnenia Cieľov síl NATO a Hlavných cieľov EÚ súvisiacich s vojenským zdravotníctvom.

2) OdRVZ nie je štruktúrovaný do oddelení.

3) Zloženie OdRVZ:
  • riaditeľ odboru – zástupca hlavného lekára OS SR,
  • hlavný veterinárny lekár OS SR,
  • vedúci starší dôstojník – odborný špecialista,
  • odborný lekár,
  • veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník OS SR,
  • vedúci starší zdravotník,
  • starší zdravotník,
  • starší zdravotník,
  • vedúci referent,
  • samostatný referent.

Skočiť na menu
Share